Hitta till oss

Hitta till oss

Adress: Lundbo 10

            776 97 Dala-Husby


Vi finns 1,5 km från Smedby, Dala-Husby, där kyrkan ligger vid Dalälven.

Kommer du från det hållet kör du mot Långshyttan. Passera hembygdsgården  och kör vidare upp för backen. Vid backens krön är det ca 100 meter till den lilla väg där du ska svänga in till höger vid skylt Lundboden. Vid vägens slut är du framme (ca. 500 m)!


Kommer du från Långshyttan kör du mot Dala-Husby. (Från Långshyttan till Dala-Husby är det ca. 8 km.)  Följ vägen tills du svänger vänster vid skylt Lundboden, vid vägens slut är du framme (ca. 500 m)!